חולצות תנובה עמק

חולצות תנובה עמק

לרגל אירוע שהפיקה פרומרקט התבקשנו בזמן קצר לייצר באופן מכובד וייחודי מדים ייצוגיים של “עמק תנובה”.